De bestanden van u website vindt u bij bestandsbeheer in de map httpdocs

In plesk gaat u aan de linkerkant naar Bestanden vervolgens selecteert u de map httpdocs.