Wilt u een dienst opzeggen? We hanteren standaard een opzegtermijn van één maand, die we gebruiken om u af te melden binnen onze systemen. Wilt u een nieuwe factuur voor de diensten die u afneemt voorkomen? Zorg ervoor dat uw opzegging uiterlijk één maand voor de afloop van de huidige contracttermijn (één maand voor de factuurmaand) bij ons binnen is, zodat we dit tijdig kunnen verwerken.