We rekenen onze producten zoveel mogelijk per jaar af. Dat biedt u een helder overzicht van de totale kosten, terwijl het bij ons de administratieve afdeling ontlast. Maakt u gebruik van een Virtual Private Server (VPS) zullen we per maand factureren, omdat de kosten op jaarbasis anders wellicht te hoog oplopen.